گریه کن - شهرام ناظری

گریه کن که گر سیل خون گری، ثمر ندارد
ناله ای که نایند ز نای دل، اثر ندارد
هر کسی که نیست اهل دل، ز دل خبر ندارد
دل ز دست غم مفر ندارد
دیده غیر اشک تر ندارد
زندگی دگر ثمر ندارد
گر زنیم چاک، جیب جان چه باک
مرد جز هلاک، هیچ چاره دگر ندارد
زندگی دگر ثمر ندارد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر