دید بزن - مهوش

تو خشگلا لول بخورو دید بزن
دید بزن
تو هیکلا وول بخورو دید بزن
جمال مهوش را ببین دید بزن
دید بزن دید از پشت عینک بین که زند یار چگونه چشمک
گوشات جانم همیشه تیز کن
چشات جانم همیشه ریز کن
ببین که دلبر چطور به زلف خود ور میره
ببین که دیزی چه طور صدا کنون سر میره

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر