ای یار من - هایده

ای يار من ای يار من
ای دلبر و دلدار من
ای محرم و غم خوار من
ای دين و ای ايمان من
خوش ميروی در جان من
ای درد تو درمان من

چون ميروی بی من مرو
ای جان جان بی تن مرو

هفت آسمان را بردرم
و ز هفت دريا بگذرم
ای شعله تابان من
هم رهزنی هم رهبری
هم اين سری هم آن سری
ای نور بی پايان من

چون ميروی بی من مرو
ای جان جان بی تن مرو

ای ديدن تو دين من
وی روی تو ايمان من
ای هست تو پنهان شده
در هستی پنهان من

چون ميروی بی من مرو
ای جان جان بی تن مرو

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر