کجا میری فلونی - بیژن مفید

می‌روی و مژگانت فتنه‌ها می‌انگیزد
می‌روی و می‌ریزی خون خلق و می‌دانی
خدا منو قربونت کنه ایشالا
قربون چشمونت کنه ایشالا
کجا میری فلونی ترسم بری و بمونی
دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم
در قمار عشق ای دل کی بود پشیمانی
خدا منو قربونت کنه ایشالا
قربون چشمونت کنه ایشالا
کجا میری فلونی ترسم بری و بمونی
زاهدی به میخانه سرخ رو ز می دیدم
گفتمش مبارک باد بر تو این مسلمانی
خدا منو قربونت کنه ایشالا
قربون چشمونت کنه ایشالا
کجا میری فلونی ترسم بری و بمونی
زلف و کاکلِ او را تا بیاد می‌آرم
می‌نهم پریشانی بر سر پریشانی
خدا منو قربونت کنه ایشالا
قربون چشمونت کنه ایشالا
کجا میری فلونی ترسم بری و بمونی


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر