چشم نرگس - محمدرضا شجریان

خواهم که بر زلفت هر دم زنم شانه
ترسم پريشان کند بسی حال هر کسی چشم نرگست(مستانه مستانه)
خواهم بر ابرويت رويت رويت هر دم کشم وسمه
ترسم که مجنون کند بسی مثل من کسی جشم نرگست(ديوانه ديوانه)
يک شب بيا منزل ما حل کن دو صد مشکل ما ای دلبر خوشکل ما
دردت به جان ما شد روح و روان ما شد ***
خواهم که بر چشمت هر دم کشم سرمه
ترسم پريشان کند بسی حال هر کسی چشم نرگست(مستانه مستانه)
خواهم که بر رويت هر دم زنم بوسه
ترسم که نالان کند بسی مثل من کسی چشم نرگست(جانانه جانانه)
يک شب بيا منزل ما حل کن دو صد مشکل ما ای دلبر خوشکل ما
دردت به جان ما شد روح و روان ما شد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر