جان جهان - محمدرضا شجریان

جان جهان دوش کجا بوده ای؟ نی غلطم در دل ما بوده ای
آه که من دوش چه سان بوده ام آه که تو دوش کرا بوده ای؟
رشک برم کاش قبا بودمی چون که درآغوش قبا بوده ای
زهره ندارم که بگویم ترا بی من بیچاره کجا بوده ای؟
آینه ای رنگ تو عکس کسیست تو ز همه رنگ جدا بوده ای
رنگ رخ خوب تو آخر گواست در حرم لطف خدا بوده ای

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر