شهر عاشقا - کورس

گل سوسن گل یاس شهر عاشقا کجاس
بیا با هم بخونیم دنیا مال عاشقاس
اهای عشق من ای یار رسید نوبت دیدار
بازم تو خونه دل شده یاد تو بیدار
دلم میشمره تا صبح تموم لحطه ها رو
بازم شکوفه پر کرد تموم جاده هارو
گل سوسن گل یاس شهر عاشقا کجاس
بیا با هم بمونیم دنیا مال عاشقاس
گل سوسن گل یاس شهر عاشقا کجاس
بیا با هم بخونیمدنیا مال عاشقاس
بیا بریم به شهری که عشقا جاودانست
همون جایی که حرفها همیشه عاشقانست
تو سرزمین عاشق همه فصلا بهاره
بیا بریم به اونجا که عشقا موندگاره
گل سوسن گل یاس شهر عاشقا کجاس
بیا باهم بمونیم دنیا مال عاشقاس
گل سوسن گل یاس شهر عاشقا کجاس
بیا باهم بخونیم دنیا مال عاشقاس
خستم از تکرار حرفها عشقپر اوازه میخوام
به جای دوست دارم جمله تازه میخوام
بگیر دستامو تو دستت از توی چشام بخون
که میخوام بهت بگم تا ابد با من بمونتا ابد با من بمون
گل سوسن گل یاس شهر عاشقا کجاس
بیا با هم بمونیم دنیا مال عاشقاس
گل سوسن گل یاس شهر عاشقا کجاس
بیا با هم بخونیم دنیا مال عاشقاس

رقص نگاه - ایرج بسطامی

امشب به بیداری نشسته ، چشمان خواب آلود من

این چشم خواب آلوده امشب ، دارد ز بیداری سخن

نقش رخ زیبای تو ، بینم ز پیدا و نهان

در این دل و در پردۀ ، ابر سپید آسمان

رقص نگاهم ، دارد تماشا ، در ساحل دریای شب در ساحل دریای شب

ای موج شادی ! من تو را ، جویم در این دنیای شب

نالد ز مهرت عاشقانه ، جور زمان سازد بهانه

از آتش عشق تو نالد ، وز شوق تو خواند ترانه

این شعلۀ غم ، این عشق سرکش

سوزد ز بند ِ ، جانم در آتش

کز دیدۀ بد ، دورت بدارد

عاشق در این ره ، جان می سپارد

نقشت نشسته ، در دیدۀ بی خواب من

بر موج مویت ، رقصد دل بی تاب من

نقش رخ زیبای تو ، بینم ز پیدا و نهان

در این دل و در پردۀ ، ابر سپید آسمان

سوزله - رستاک

سُوزله سُوزله سُوزله گیان گیانو گیانه کم وه‌ی سوزه من کوُه
(اری داخم) سوزله سوزله گیان گیانو گیانکم اَی مالی چه کوُه

کالی وه کاله چاوانت کالاو بیمار شینت کم
ها اوه اوه اوه اوه اوه اوه‌ی ار دس و دسمالی

هی ناری ناری ناری ناری ناری ناری هنار نیه و هنجیره
ترش و شیرین و می‌خو درمانی جوانو پیره

سنجانه و سنجانه ، سنجانه کت لولو نک من بسوتم (باوانم) یا وره لولو
سر وه خوراوه (عازیز) سیور دایده‌و چَو نک من بسوتم (باوانم) یا وره لولو

بی تو نفس کشیدن - عهدیه


بی تو نفس کشیدن برای من حرومه
از تو جدا نبودن همیشه ارزومه
عشق من و تو افسوس قصه ناتمومه
کاشکی منم میگفتم عاشقی کدومه

سرم هرچی بیاره میگم عیبی نداره
خدا خودش رحیمه...
یه روز شادی یه روز غم
یه روزی زیاده یه روز کم
کار اوستا کریمه

بردی دل از دستم
رندونه رندونه
دیونه ام کردی
دیونه دیونه
کشتی منو بی بهونه

بردی دل از دستم
رندونه رندونه
دیونه ام کردی
دیونه دیونه
کشتی منو بی بهونه

سرم هرچی بیاره میگم عیبی نداره
خدا خودش رحیمه.
یه روز شادی یه روز غم
یه روزی از یه روز کم
کار اوستا کریمه