دلی‌ داریم و دلداری نداریم - عماد رام

دلي داريم و دلداري نداريم کيجا
غمي داريم و غمخواري نداريم کيجا

به تنهايي چنان دل آشنا شد
که ديگه با کسي کاري نداريم

بشنو از دلم قصّه ي حال من
شده پامال تو ، همه امال من

دنيا بي تو برام زندون تنگه
دل من شيشه و دل تو سنگه

دلت بنده گمونم جاي ديگه کيجا
سرت گرمه به صحبت هاي ديگه کيجا

اگه دور همه عالم بگردي
نمي يابي چو من شيداي ديگه

بشنو از دلم ، قصّه ي حالِ من
شده پامال تو همه آمال من

دنيا بي تو برام زندون تنگه
دل من شيشه و دل تو سنگه

بشنو از دلم ، قصّه ي حالِ من
شده پامال تو همه آمال من

دنيا بي تو برام زندون تنگه
دل من شيشه و دل تو سنگه

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر