امشب شب مهتابه - فریدون فرخزاد


امشب به بر من است آن مایه ی ناز
یا رب تو کلید صبح در چاه انداز
ای روشنی صبح به مشرق برگرد
ای ظلمت شب با من دیوانه بساز
امشب شب مهتابه حبیبم رو میخوام
حبیبم اگر خوابه طبیبم رو میخوام
خواب است و بیدارش کنید
مست است و هشیارش کنید
گویی فلانی آمده آن یار جانی آمده
آمده حال تو، احوال تو، سیه خال تو، سفید روی، تو ببیند برود

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر