آخرین کوکب - پروین

تو خاموشی، خونه خاموشه
شب آشفته، گل فراموشه
بخواب که امشب پشت این روزن
شب کمین کرده روبروی من
تب آلوده، تلخ و بی کوکب
شب، شب غربت، شب، همین امشب

لای لایی، من بجای تو شکستم
تو نبودی، من به سوگ غم نشستم
از ستاره تا ستاره گریه کردم
از همیشه تا دو باره گریه کردم

لالا لالا آخرین کوکب
لباس رؤیا بپوش امشب
لالا لالا ای تن تب دار
اشکهام رو از روی گونه هام بردار
لالا لالا سایه بیدار
نبض مهتاب رو دست من بسپار
لای لایی، من بجای تو شکستم
تو نبودی، من به سوگ غم نشستم
از ستاره تا ستاره گریه کردم
از همیشه تا دو باره گریه کردم

تو خاموشی، خونه خاموشه
شب آشفته، گل فراموشه
بخواب که امشب پشت این روزن
شب کمین کرده روبروی من
تب آلوده، تلخ و بی کوکب
شب، شب غربت، شب، همین امشب


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر