میخانه - محمدرضا شجریان

رفتم در میخانه حبیبم ، خوردم دو سه پیمانه
من مستم و دیوانه حبیبم ، من را که بر خانه

دلبر عزیز ، شوخه و تمیز ، برخیزو بریز
زان می که جوان سازد ، عشقم به تو پردازد

تو اگر عشوه بر خسرو پرویز کنی
همچو فرهاد روم از عقب کوه کنی

تو مگر ماه نکورویانی
تو مگر شاه نکورویانی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر