مستان سلامت می کنند - محمد رضا شجریان

رندان سلامت می کنند ، جان را غلامت می کنند

مستی ز جامت می کنند ، مستان سلامت می کنند

غوغای روحانی نگر ، سیلاب طوفانی نگر

خورشید ربانی نگر ، مستان سلامت می کنند

افسون مرا گوید کسی ، توبه ز من جوید کسی

بی پا چو من پوید کسی ، مستان سلامت میکنند

ای آرزوی آرزو ، آن پرده را بردار ز او

من کس نمی دانم جز او ، مستان سلامت می کنند

ای ابر خوش باران بیا ، وی مستی یاران بیا

وی شاه طراران بیا ، مستان سلامت می کنند

آن دام آدم را بگو ، وان جام عالم را بگو

وان یار و همدم را بگو ، مستان سلامت می کنند


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر