شیدا شدم - شهرام ناظری

پیدا شدم ، پیدا شدم ، پیدا شدم ، پیدا شدم

پیدای نا پیدا شدم ، پیدای نا پیدا شدم

شیدا ، شیدا ، شیدا شدم

شیدا ، شیدا ، شیدا شدم

پیدا شدم ، پیدا شدم

پیدای نا پیدا شدم

شیدا ، شیدا ، شیدا شدم

شیدا ، شیدا ، شیدا شدم

شیدا شدم ، شیدا شدم ، شیدا شدم

شیدا ، شیدا ، شیدا شدم

شیدا ، شیدا ، شیدا شدم

شیدا شدم ، شیدا شدم ، شیدا شدم

شیدا ، شیدا ، شیدا شدم

پیدا ، پیدا ، پیدا شدم

من او بودم ، من او شدم

من او بودم ، من او شدم

با او بودم ، بی‌ او شدم

در عشق او چون او شدم

زین رو چنین ، بی‌سو شدم

زین رو چنین ، بی‌سو شدم

در عشق او چون او شدم

چون او ، چون او ، چون او شدم

شیدا ، شیدا ، شیدا شدم

شیدا ، شیدا ، شیدا شدم

شیدا شدم ، شیدا شدم ، شیدا شدم

شیدا ، شیدا ، شیدا شدم

پیدا ، پیدا ، پیدا شدم


شیدا شیدا شیدا شدم -شهرام ناظری

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر