منارجنبان - پریوش - بیژن مفید

جنبون جنبونِس اینجا

مشکل آسونِس اینجا

برو از پلکون بالا

که منار جنبونس اینجا

این همون مناره

که به لقوه دچاره

به بهار و زمستون

سیاحتگاه یاره

وقتی یکیش میجنبه

اون یکیشم میجنبه

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر