دلبر شیاد - دنگ شو

سر رای برگشتنت آینه می‌کارم

گلدونای دلتنگو رو پلّه میزارم

لحظه‌های بی‌ قصه رو طاقت ندارم

چشم من به راه عشقه، رفتنت گناه عشقه

اون روی سیاه عشقه

ای ماه من، ماه من تو چاه عشقه

یادمه اون شب که رفتی‌ چشمو بستم، شیشه عمر جوونیمو شکستم

تا به تو پیغام دلجوئی فرستم

اسمتو با شیشه کندم روی دستم

درد اومد (ای درد ‌ای یاد یار)، داد اومد (ای درد ‌ای یاد یار)

درد اومد داد اومد

دلبر شیاد و مستم

اما من دلبر نداشتم، غیر تو دلبر نداشتم

حال اول درد عشقه ‌ای ماه من

کاری با آخر نداشتم

سر رای برگشتنت آینه می‌کارم

گلدونای دلتنگو رو پلّه میزارم

لحظه‌های بی‌ قصه رو طاقت ندارم

چشم من به راه عشقه، رفتنت گناه عشقه

اون روی سیاه عشقه

ای ماه من، ماه من تو چاه عشقه


یادمه اون شب که رفتی‌ چشمو بستم، شیشه عمر جوونیمو شکستم

تا به تو پیغام دلجوئی فرستم

اسمتو با شیشه کندم روی دستم

درد اومد (ای درد ‌ای یاد یار)، داد اومد (ای درد ‌ای یاد یار)

درد اومد داد اومد

دلبر شیاد و مستم

اما من دلبر نداشتم، غیر تو دلبر نداشتم

حال اول درد عشقه ‌ای ماه من

کاری با آخر نداشتم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر