خون ارغوان ها

زده شعله در چمن، در شب وطن، خون ارغوان‌ها
تو ای بانگ شورافکن، تا سحر بزن شعله تا کران‌ها
که در خون خستگان، دل‌شکستگان، آرمیده توفان
به آیندگان نگر، در زمان نگر، بردمیده توفان
قفس را بسوزان، رها کن پرندگان را، بشارت‌دهندگان را
که لبخند آزادی، خوشۀ شادی، با سحر بروید
سرود ستاره را موج چشمه با آهوان بگوید

ستاره ستیزد و شب گریزد و صبح روشن آید
زند بال و پر ز نو، آن کبوتر و سوی میهن آید
گرفته تمام شب، شاخه‌ای به لب، سرخ و گرده‌افشان
پرد، گرده گسترد، دانه پرورد، سر زند بهاران
قفس را بسوزان، رها کن پرندگان را، بشارت دهندگان را
که لبخند آزادی، خوشۀ شادی، با سحر بروید
سرود ستاره را موج چشمه با آهوان بگوید

۱ نظر:

  1. سرود خون ارغوانها توسط همایون پور اجرا نشده، یعنی شما یکبار هم گوش نکردی که بفهمی صدای این دو خواننده یکی نیست؟ خواننده خون ارغوانها یکی از اعضای چریکهای فداییه که از نظر سنی جای پسر همایونپوره. با منطق شما حتما خواننده سرود ای انسانها بتهون باید باشه، نه؟

    پاسخحذف