ای شادی ای آزادی - محمدرضا شجریان

ای شادی آزادی !

روزی که تو بازآیی

با این دل ِ غم پرور

من با تو چه خواهم کرد ؟

غم هامان سنگین است

دل هامان خونین است

از سر تا پامان خون می بارد

ما سر تا پا زخمی

ما سر تا پا خونین

ما سر تا پا دردیم

ما این دل ِ عاشق رادر راه ِ تو آماج ِ بلا کردیم

می گفتم :روزی که تو بازآیی

من قلب ِ جوانم راچون پرچم ِ پیروزی بر خواهم داشت

وین بیرق ِ خونین را بر بام ِ بلند ِ تو خواهم افراشت

می گفتم :روزی که تو باز آیی
این خون ِ شکوفان راچون دسته گل ِ سرخی در پای تو خواهم ریخت

وین حلقه ی بازو رادر گردن ِ مغرورت خواهم آویخت

ای آزادی !

بنگر ! آزادی !

این فرش که در پای تو گسترده ست

از خون است

این حلقه ی گل خون است

گل خون است ...ای آزادی !

از ره ِ خون می آیی

اما می آیی و من در دل می لرزم :

این چیست که در دست ِ تو پنهان است ؟

این چیست که در پای تو پیچیده ست ؟

ای آزادی ! آیا با زنجیرمی آیی ؟

۱ نظر:

  1. [...] This post was mentioned on Twitter by hot_blog, Sheida. Sheida said: (رادیو گلچین) - ای شادی ای آزادی http://goo.gl/fb/04fDw #محمدرضاشجریان #ایشادیایآزادی [...]

    پاسخحذف