دل شدگان - محمدرضا شجریان

گلچهره مپرس آن نغمه سرا از تو چرا جدا شد
گلچهره مپرس پروانه تو بی تو کجا رها شد
مپرس
مپرس

مرنجان دلت را
رها کن غمت را رها کن

مخور غم مخور غم نگارا

گلچهره مپرس آن نغمه سرا از تو چرا جدا شد...
مپرس
مپرس

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر