عمو سبزی فروش - جلال همتی

عمو سبزی‌فروش! - بله
سبزی کم‌فروش! - بله
سبزی خوب داری؟ - بله
ترکه چوب داری؟ - بله
عمو سبزی‌فروش! - بله
سیب کالک داری؟ - بله
زال‌زالک داری؟ - بله
سبزیت باریکه؟ - بله
شبهات تاریکه؟ - بله
عمو سبزی فروش - بله
سبزی کم فروش - بله
سبزی گل داره - بله
درد و دل داره - بله
عمو سبزی فروش - بله
تربچه ت گلیه - بله
ته ش قنبلیه - بله
موهاش فریه - بله
ریتمش قریه - بله
عمو سبزی فروش - بله
منو دوسم داری؟ - بله
قربونم میری؟ - بله
اینجام تپله؟ - بله
مثل برگ گله؟ - بله
عمو سبزی فروش - بله
سبزی کم فروش - بله
ابروم رو دیدی - بله
اونو پسندیدی؟ - بله
لبهام رو دیدی؟ - بله
ماتیک خریدی؟ - بله
عمو سبزی فروش - بله
سبزی کم فروش - بله
تو هویج داری؟ - بله
تو ...یج داری؟ - بله
فلفلم داری؟ - بله
خردلم داری؟ - بله
عمو سبزی فروش - بله
سبزی کم فروش - بله
تو انار داری؟ - بله
تار و ستار داری؟ - بله
من نعنا میخوام - بله
تو رو تنها میخوام - بله
من انگور میخوام - بله
تو رو با شور میخوام - بله
ولی از دور میخوام - بله
با شیپور میخوام - بله
عمو سبزی فروش - بله
سبزی کم فروش - بله
کاهو هم داری؟ - بله
یاهو هم داری؟ - بله
من ترب می خوام - بله
تو رو یه ربع می خوام – بله
عمو سبزی فروش _ بله
سبزی کم فروش – بله
صندوقم داری؟ - بله
درد و غم داری؟ - بله
عمو سبزی فروش - بله
سبزی کم فروش – بله
من عسل میخوام – بله
تو رو کچل میخوام - بله
عمو سبزی فروش – بله
سبزی کم فروش – بله
صندوق خالیه؟ - بله
زیرش قالیه؟ - بله
روش متقالیه؟ - بله
جنسش عالیه؟ - بله
عمو سبزی فروش - بله
من عدس میخوام - بله
بی مگس میخوام - بله
زنگ مس داری؟‌ - بله
اس ام اس داری؟ - بله
تو شوید داری؟‌ - بله
رای سفید داری؟ - بله
برگ بید داری؟ - بله
بازم امید داری؟ - بله
عمو سبزی فروش – بله
سبزی کم فروش – بله
تو کدو داری؟ - بله
خیلی رو داری؟ بله
خیار چنبر داری؟ بله
عود و عنبر داری؟ - بله
عمو سبزی فروش – بله
سبزی کم فروش – بله
دروغا رو دیدی؟ - بله
کلی خندیدی؟ - بله
شاهکار رو دیدی؟ - بله
سر کار رو دیدی؟ - بله
تو هم هاله داری؟ - بله
تو هم ماله داری؟ - بله
تو هم دروغ داری؟ - بله
دسته بوق داری؟ - بله
نمودار و دیدی؟ - بله
تیر دار و دیدی؟ - بله
عمو سبزی فروش - بله
سبزی کم فروش- بله
من کلم میخوام - بله
واسه دلم میخوام - بله
ویــــــــــــتامین داره - بله
چند تا سین داره - بله
من سین جیم میخوام - بله
بند جیم میخوام - بله
تو چیزم داری؟ - بله
زیر میزم داری؟ - بله
عمو سبزی فروش- بله
سبزی کم فروش - بله
تورم رو دیدی؟ - بله
توی روم خندیدی؟ - بله
این اصولیه؟ - بله
اون گوگولیه؟ - بله
تو نخود داری؟ - بله
خیلی خودداری؟ - بله
عمو سبزی فروش - بله
سبزی کم فروش - بله
سبزیم رو دیدی؟ - بله
اونو پسندیدی؟ - بله
گوشهات به منه؟ - بله
چشمهات به منه؟ - بله
این رنگ منه؟ - بله
اون رنگ منه؟ - بله
این جون منه؟ - بله
مهمونه منه؟ - بله
نگاهت به منه؟- بله
حواست به منه؟ - بله
روزهات روشنه؟ - بله
عمو سبزی فروش - - -

۲ نظر:

  1. اين شعر خيلي قشنگه من رو ياد قديم ميندازه راستي من عاشق سبزي هستم خيلي دوستتون دارم كه اين شعر رو نوشنيد .

    پاسخحذف
  2. karetoon doroste vali man natoonestam in ahango down load konam lotfan baram befrestid.

    پاسخحذف