یکی یه پول خروس - لیلا فروهر شهره جواد بدیع زاده

یــکــی یــه پــول خروس؛ مابا بابا
یـکـی یـه پـول خروس؛

ازقندو شکر ساخته‌ام جوجه خروس
بابا جان یکی یه پول خروس
ماما جان یکی یه پول خروس
آقايان یکی یه پول خروس

به به، به به، به به
به به چه خروسي
چه قشنگ است و ملوس
بابا جان یکی یه پول خروس
آقایان یکی یه پول خروس
ماما جان یکی یه پول خروس

آفتابه لگن گلاب شکر اوردم،
آقايون صنعت کردم،
بابا جون خدمت کردم،
بر فرق عروسک زده‌ام پر طاووس؛
بابا جان یکی یه پول خروس
آقایان یکی یه پول خروس
ماما جان یکی یه پول خروس

وق وق صاحابو النگو و نی لبکه
ای بچه ی لجوج
ای اجوج مجوج
ديگر مخور از گراني مرغ افسوس؛
بابا جان یکی یه پول خروس
آقایان یکی یه پول خروس
ماما جان یکی یه پول خروس

از اینو از اون هرچه سماور بخرم
کوچولو سماورم دارم
بی آتیش جوشش میارم
کز صنعت من مات شود کل نفوس
بابا جان یکی یه پول خروس
آقایان یکی یه پول خروس
ماماجان یکی یه پول خروس

۱ نظر: