عاشقم باش - نوش آفرین

یه ذره یه ذره یه ذره عاشقم باش قدر سر یه سوزن یه ذره عاشقم باش قدر یه دونه ارزن دلم می خواد که با شی تو مرد خونه ی من تو مرد خونه من یه ذره یه ذره یه ذره عاشقم باش قدر سر یه سوزن یه ذره عاشقم باش قدر یه دونه ارزن دلم می خواد که با شی تو مرد خونه ی من تو مرد خونه من

واسه یه قطره عشقت یه دریا عاشق هستم دریا گمه تو عشقم یه دنیا عاشق هستم من عاشقم عاشق با تو خوشم با تو توخواب و بیداری فقط تو باش با من بدون که تو خونت کنیزکی داری خوبه تموم روزا با اسم تو شروع شه تو شب به جای خورشید طلوع کنه همیشه نیاد یه روزی بی تو دنیا برام تموم شه یه ذره یه ذره یه ذره عاشقم باش قدر سر یه سوزن یه ذره عاشقم باش قدر یه دونه ارزن دلم می خواد که با شی تو مرد خونه ی من تو مرد خونه من یه ذره یه ذره یه ذره عاشقم باش قدر سر یه سوزن یه ذره عاشقم باش قدر یه دونه ارزن دلم می خواد که با شی تو مرد خونه ی من تو مرد خونه من یه ذره یه ذره

واسه یه قطره عشقت یه دریا عاشق هستم دریا گمه تو عشقم یه دنیا عاشق هستم من عاشقم عاشق با تو خوشم با تو توخواب و بیداری فقط تو باش با من بدون که تو خونت کنیزکی داری خوبه تموم روزا با اسم تو شروع شه تو شب به جای خورشید طلوع کنه همیشه نیاد یه روزی بی تو دنیا برام تموم شه یه ذره یه ذره یه ذره عاشقم باش قدر سر یه سوزن یه ذره عاشقم باش قدر یه دونه ارزن دلم می خواد که با شی تو مرد خونه ی من تو مرد خونه من یه ذره یه ذره یه ذره عاشقم باش قدر سر یه سوزن یه ذره عاشقم باش قدر یه دونه ارزن دلم می خواد که با شی تو مرد خونه ی من تو مرد خونه من یه ذره یه ذره یه ذره عاشقم باش قدر سر یه سوزن یه ذره عاشقم باش قدر یه دونه ارزن دلم می خواد که با شی تو مرد خونه ی من تو مرد خونه من یه ذره یه ذره یه ذره عاشقم باش قدر سر یه سوزن یه ذره عاشقم باش قدر یه دونه ارزن دلم می خواد که با شی تو مرد خونه ی من تو مرد خونه من یه ذره یه ذره یه ذره عاشقم باش قدر سر یه سوزن یه ذره عاشقم باش قدر یه دونه ارزن دلم می خواد که با شی تو مرد خونه ی من تو مرد خونه من یه ذره یه ذره یه ذره عاشقم باش قدر سر یه سوزن یه ذره عاشقم باش قدر یه دونه ارزن دلم می خواد که با شی تو مرد خونه ی من تو مرد خونه من

۲ نظر:

 1. با تشکر از طبع لطیف تان اگه ناراحت نشی ذره نوش آفرین با ذاله نه با ز
  موفق باشی

  پاسخحذف
 2. مرسی بابت نکته سنجی اتان.
  دوستان دقت نکرده بودند.
  تصحیح شد

  پاسخحذف