کج کلاه خان - گوگوش

ابرو به من كج نكن
كج كلاه خان يارمه
خوشكلمو خوشكلم
دلها گرفتارمه
يكه زن و يكه سوارم
هيچ كجا رغيب ندارم
عاشق اسب سفيدم
دختري چابك سوارم

گيسو نگو كمند والله
چينو چينو بلند والله
گيسو نگو كمند والله
چينو چينو بلند والله

چشمامو تو اون چشات
وقتي خمار مي كنم
دل اگه سنگم باشه
اونو شكار مي كنم
يكه زن و يكه سوارم
هيچ كجا رغيب ندارم
عاشق اسب سفيدم
دختري چابك سوارم

گيسو نگو كمند والله
چينو چينو بلند والله
گيسو نگو كمند والله
چينو چينو بلند والله

تا كه پريشون بشي
زلف پريشون دارم
از نوك پا تا به سر
عشوه فراوون دارم
يكه زن و يكه سوارم
هيچ كجا رغيب ندارم
عاشق اسب سفيدم
دختري چابك سوارم

گيسو نگو كمند والله
چينو چينو بلند والله
گيسو نگو كمند والله
چينو چينو بلند واللههیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر