یکی یه پول خروس - جواد بدیع‌ زاده

یکی یک پول خروس
یکی یک پول خروس
از قند وشکر ساخته ام جوجه خروس

بابا جان یکی یک پول خروس
ماما(ن) جان یکی یک پول خروس
آقایان یکی یک پول خروس

به به به به به به
به به چه خروسی چه قشنگ است و ملوس

بابا جان یکی یک پول خروس
آقایان یکی یک پول خروس
ماما(ن) جان یکی یک پول خروس

آفتابه لگن گلاب شکر آوردم
آقایان! صنعت کردم بابا جان خدمت کردم
بر فرق عروسک زده ام پر طاووس

بابا جان یکی یک پول خروس
آقایان یکی یک پول خروس
ماما(ن) جان یکی یک پول خروس

وق وق صاحب و النگو و نی لبک ای
بچه لجوج ای اجوج مجوج
دیگر مخور از گرانی مرغ افسوس

بابا جان یکی یک پول خروس
آقایان یکی یک پول خروس
ماما(ن) جان یکی یک پول خروس

از این و از آن ...سماور بخرم کوچولو
سماور هم دارم ...بی آتش
جوشش میآرم
که از صنعت من مات شود کل نفوس

بابا جان یکی یک پول خروس
آقایان یکی یک پول خروس
ماما(ن) جان یکی یک پول خروس
(بدیع زاده این آهنگ را حدود ۷۵ سال پیش ساخت.)۲ نظر:

  1. بفرمایید:
    http://www.4shared.com/file/12595671/5c074ad1/Javad_Badizadeh_-_Yeki_Ye_Poole_Khoroos.html

    پاسخحذف