گل چهره - محمدرضا شجریان

گلچهره مپرس
آن نغمه سرا از تو چرا جدا شد
گلچهره مپرس

پروانهء تو بی تو کجا رها شد
مپرس
مپرس

مرنجان دلــت را
رها کن غمت را رها کن
مخور غم مخور غم نـــگارا

گلچهره مپرس
آن نغمه سرا از تو چرا جدا شد...
مپرس
مپرسهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر