باز هوای وطنم ، وطنم آرزوست - شاهپور رحیمی

باز هوای وطنم ، وطنم آرزوست

تکیه به کنعان زدنم ، زدنم آرزوست

هجرت گل را چه کنم ، چه کنم

ای صبا برگ گلی زان چمنم ، چمنم آرزوست

چون که مشابه به رخت گشته گل

چون که مشابه به رخت گشته گل

رفتن باغ ارمم ، ارمم آرزوست

چون که مشابه به لبت شد عقیق

چون که مشابه به لبت شد عقیق

رفتن ملک یمنم ، یمنم آرزوست

توبه ز می کردم و آمد بهار

ساقی توبه شکنم آرزوست

شیشه به دست گیر و بیا ساقیا

ساقی شیشه شکنم آرزوست

ساقی شیشه شکنم ، شکنم آرزوست

باز هوای وطنم ، وطنم آرزوست

تکیه به کنعان زدنم ، زدنم آرزوست

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر