اگه یه روز بری سفر - فرامرز اصلانی

اگه یه روز بری سفر
بری ز پیشم بی خبر

اسیر رویاها میشم
دوباره باز تنها میشم

به شب میگم پیشم بمونه
به باد میگم تا صبح بخونه

بخونه از دیار یاری
چرا میری تنهام میزااااری

اگه فراموشم کنی
ترک آغوشم کنی

پرنده ی دریا میشم
تو چنگ موج رها میشم

به دل میگم خاموش بمونه
بی آن که هر کسی بدونه

می رم به سوی اون دیاری
که توش منو تنها نزاری

اگه یه روز نبود تو تو گوش من صدا کنه
دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه

به دل میگم کاریش نباشه
بزاره درد تو دوا شه بره....توی تموم جونم
که باز برات آواز بخوووونــــــــــــــم
که باز برات آآآآواز بخونم

اگه یه روز نبود تو تو گوش من صدا کنه
دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه

به دل میگم کاریش نباشه
بزاره درد تو دوا شه بره....توی تموم جونم
که باز برات آواز بخوووونــــــــــــــم
که باز برات آآآآواز بخونم

اگه بازم دلت میخواد
یار یک دیگر باشیم

مثال ایوم قدیم
بشینیم و سحر پاشیم

باید دلت رنگی بگیره
دوباره اهنگی بگیره

بگیره رنگ اون دیاری
که توش منو تنها نزاااا ری

اگه میخوای پیشم بمونی...بیا تا باقی جوونی
.بیا که پوست و استخونی ..نزار ازم تنها بمونه

بزار شبم رنگی بگیره
دوباره آهنگی بگیره

بگیره رنگ اون دیاری
که توش منو تنها نزاااا ری

اگه یه روز نبود تو باز تو گوش من صدا کنه
دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه

به دل میگم کاریش نباشه
بزاره درد تو دوا شه بره....توی تموم جونم
که باز برات آواز بخوووونــــــــــــــم
که باز برات آآآآواز بخونم


اگه یه روز نبود تو باز تو گوش من صدا کنه
دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه

به دل میگم کاریش نباشه
بزاره درد تو دوا شه بره....توی تموم جونم
که باز برات آواز بخوووونم
که باز برات آآآآواز بخوووونم
که باز برات آواز بخونم
که باز برات آواز بخووونم

۱ نظر:

  1. اگه يه روزي نوم تو ...
    نزار دلم تنها بمونه....
    خواستم اصلاح كنم باا جازه

    پاسخحذف