شور و شیدایی - صدیق تعریف

مرا عشق رويت بيچاره کرده

ميان کوه و دشت آواره کرده

يارم مشکل پسنده
مشکل پسنده

در اين شبهاي تنهايي

من و اين شور و شيدايي

مرا عشق رويت بيچاره کرده

ميان کوه و دشت آواره کرده

يارم مشکل پسنده

مشکل پسندهاي عشق بي فرجام ما

خوش مي بري آرام ما

آنت روا آرام جان

دور ار نيايد کار ما

در اين شبهاي تنهايي

من و اين شور و شيدايي

مرا عشق رويت بيچاره کرده

ميان کوه و دشت آواره کرده

يارم مشکل پسنده

مشکل پسنده

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر