وقتشه - ابی

وقتشه وقتشه رفتن وقتشه
وقتشه از تو گذشتن وقتشه
مهلت تولد دوباره نيست
مردن دوبارهء من وقتشه


ديگه ديره واسه گفتن
اين كلام آخرينه
فرصت ضجه نمونده
لحظه های واپسينه


ديگه با عاطفه دشمن
واسه دلسنگي رفيقم
توی شط سرخ نفرت
بی صداترين غريقم


من عروسك كدوم بازي وحشت
من عروس قحطي كدوم تبارم
كه مثل تولد فاجعه سردم
كه مثل حادثه آرامش ندارم


سرد و ساده و شكسته
آينه ي قديمي ام من
با چراغ و گل غريبه
با غبار صميمي ام من


مي مونم زير هجوم
سنگي آوار كينه
واسه بازيچه نبودن
آخرين بازي همينه


وقتشه وقتشه رفتن وقتشه
وقتشه از تو گذشتن وقتشه


من عروسك كدوم بازي وحشت
من عروس قحطي كدوم تبارم
كه مثل تولد فاجعه سردم
كه مثل حادثه آرامش ندارم

زير شلاق زمستون
بغض تاريخي سنگم
كه اسير اين غروبه
يخي پريده رنگم


مي مونم زير هجوم سنگي آوار كينه
واسه بازيچه نبودن آخرين بازي همينه
وقتشه وقتشه رفتن وقتشه
وقتشه از تو گذشتن وقتشه

۱ نظر: