چکاوک (تویی تنها) - شهرام ناظری

تویی تنها که می خوانی
تویی تنها که می خوانی
رثای قتل عام و خون پامال تبار آن شهیدان را
تویی تنها که می فهمی
زبان و رمز آواز چو گور ناامیدان را
چنین بیدار و دریاوار
تویی تنها که می خوانی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر