گل سنگم - هایده

گل سـنگم گل سنگم

چي بـگم از دل تـنـگم

مثل آفتاب اگـه بـر من

نتابي سردم و بيرنگمگل سـنگم گل سنگم

چي بـگم از دل تـنـگم

مثل آفتاب اگـه بـر من

نتابي سردم و بيرنگمهـمـه آهـم همه درم

مـثـل طـوفـان پر گردم

هـمـه آهـم همه درم

مـثـل طـوفان پر گردمباد مـسـتم کـه تـو صـحـرا

مي پيچم دور تو مي گردمگل سـنگم گل سنگم

چي بـگم از دل تـنـگم

مثل آفتاب اگـه بـر من

نتابي سردم و بيرنگممثل بـارون اگه نـبـاري

خبر از حال من نـداري

بي تو پرپر مي شم دو روزه

دل سنگـت برام مي سوزهگل سـنگم گل سنگم

چي بـگم از دل تـنـگم

گل سـنگم گل سنگم

چي بـگم از دل تـنـگممثل آفتاب اگـه بـر من

نتابي سردم و بيرنگم

مثل بـارون اگه نـبـاري

خبر از حال من نـداريبي تو پرپر مي شم دو روزه

دل سنگـت برام مي سوزهگل سـنگم گل سنگم

چي بـگم از دل تـنـگم

گل سـنگم گل سنگم

چي بـگم از دل تـنـگممثل آفـتـاب اگه بر من

نتابي سردم و بيرنگم

همه آهم همه درم

مثل طوفان پر گردمهمه آهم همه درم

مثل طوفان پر گردم

باد مـسـتم کـه تـو صـحـرا

مي پيچم دور تو مي گردمگل سـنگم گل سنگم

چي بـگم از دل تـنـگم

گل سـنگم گل سنگم

چي بـگم از دل تـنـگم

۳ نظر:

 1. باسلام.خیلی سایت زیبای دارین واقعاآهنگهاش عالیه.

  پاسخحذف
 2. سایت خوبی دارین مرسی .
  اگه امکان براش همین اهنگ( گل سنگ ) و برام ایمیل کنین

  پاسخحذف
 3. سلام؛عالیه وممنون

  پاسخحذف