تو که نیستی

تو که نیستی از خودم بی خبرم
کی بیاد و کی بشه همسفرم
دل من از تو جدا نیست
این هوا بی تو هوا نیست
چی بگم از کی بگم وای ؟!
دیگه غم یکی دو تا نیست

تو که نیستی از خودم بی خبرم

کی بیاد و کی بشه همسفرم

دستم از دست تو دور
این شروع ماجراست
روز و شب هفته و ماه
قصه های غصه هاست
بودن اینجا که منم
مرگ بی چون و چراست
همه چی از بد و خوب
قصه ی رنگ و ریاست

تو که نیستی از خودم بی خبرم

کی بیاد و کی بشه همسفرم

عشق و مستی پیچ و تاب پشت دیوار سیاست
غم و غربت نداره اونجا که خونه ی ماست
میام اونجا که بهار خونه ی خاطره هاست
تو فقط به من بگو گل نشکسته کجاست ؟

تو که نیستی از خودم بی خبرم

کی بیاد و کی بشه همسفرم

دل من از تو جدا نیست
این هوا بی تو هوا نیست
چی بگم از کی بگم وای ؟!
دیگه غم یکی دو تا نیست

تو که نیستی از خودم بی خبرم

کی بیاد و کی بشه همسفرم
تو که نیستی از خودم بی خبرم

کی بیاد و کی بشه همسفرم
کی بیاد و کی بشه همسفرم
همسفرم ...
همسفرم ...

۱ نظر: