اشاره - با صدای هایده

بازم اشکای چشمام مث آب روونه
آدم با چه امیدی تو این دنیا بمونه

دیگه با چه غروری بگم خیلی صبورم
مگه میشه تو گریه بگم مست غرورم

صدام کن که دوباره بشم عاشق عاشق
بیام با یه اشاره ، بیام با یه اشاره
یه اشاره یه اشاره یه اشاره

تو قلبت کی عزیزتر شده از من
کی اومده که بدت اومده از من

کنار تو همش عشقه تو حرفام
چقدر پیش تو آروم میشه دنیام
چقدر پیش تو آروم میشه دنیام

صدام کن که دوباره بشم عاشق عاشق
بیام با یه اشاره ، بیام با یه اشاره
یه اشاره یه اشاره یه اشاره

خیال کردی دل من ، دل ساده ی عاشق
از این شاخه به اون شاخه پریده

دل ساده ی عاشق دیگه بی تو، تو دنیا
یه شب خواب خوش عشق رو ندیده

تو قلبت کی عزیزتر شده از من
کی اومده که بدت اومده از من

کنار تو همش عشقه تو حرفام
چقدر پیش تو آروم میشه دنیام
چقدر پیش تو آروم میشه دنیام

صدام کن که دوباره بشم عاشق عاشق
بیام با یه اشاره ، بیام با یه اشاره
یه اشاره یه اشاره یه اشاره

http://www.divshare.com/flash/playlist?myId=6666133-320

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر