مینای دل (تنها دلم) - هایده

خودم تنها تنها دلم
چو شام بي فردا دلم
چوكشتي بي ناخدا
به سينه دريا دلم
به سينه دريا دلم

تو اي خداي مهربان تو
اي پناه بي كسان
به سنگ غم مشكن دگر
چو شيشه مينا دلم
چو شيشه مينا دلم

تو هم برو اي بي وفا مبر بر لب نام مرا
دل تنگم بيگانه شد نميخواهد ديگر تورا
نشان من ديگر مجو حديث دل ديگر مگو
دلم شكسته زير پا نميخواهد ديگر تورا

نميخواهد ديگر تورا

تو اي خداي مهربان
تو اي پناه بي كسان
به سنگ غم مشكن دگر
چو شيشه مينا دلم
چو شيشه مينا دلم

تو هم برو اي بي وفا مبر بر لب نام مرا
دل تنگم بيگانه شد نميخواهد ديگر تورا
نشان من ديگر مجو حديث دل ديگر مگو
دلم شكسته زير پا نميخواهد ديگر تورا

نميخواهد ديگر تورا

تو اي خداي مهربان تو اي پناه بي كسان
به سنگ غم مشكن دگر چو شيشه مينا دلم
چو شيشه مينا دلم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر