سال - هایده

هنوز به یاد خونه , همه دلامون خونه
هرگز باور نداشتیم , دنیا اینجور بمونه
سال سال , این چند سال
امسال , پارسال , پیرارسال
هر سال میگیم دریغ از پارسال
سال سال , این چند سال
امسال , پارسال , پیرارسال
هر سال میگیم دریغ از پارسال
هنوز به یاد خونه , همه دلامون خونه
هرگز باور نداشتیم , دنیا اینجور بمونه
سال سال , این چند سال
امسال , پارسال , پیرارسال
هر سال میگیم دریغ از پارسال
سال سال , این چند سال
امسال , پارسال , پیرارسال
هر سال میگیم دریغ از پارسال
وای دل چه خونه , از کار این زمونه
حسرت کشیدن سخته , خدا میدونه
وای وای خدایا , دلزده از خوشیها
با هم چه آتش زدیم ما به آشیونه

هنوز به یاد خونه , همه دلامون خونه
هرگز باور نداشتیم , دنیا اینجور بمونه
سال سال , این چند سال
امسال , پارسال , پیرارسال
هر سال میگیم دریغ از پارسال
سال سال , این چند سال
امسال , پارسال , پیرارسال
هر سال میگیم دریغ از پارسال
وای دل چه خونه , از کار این زمونه
حسرت کشیدن سخته , خدا میدونه
وای وای خدایا , دلزده از خوشیها
با هم چه آتش زدیم ما به آشیونه

هنوز به یاد خونه , همه دلامون خونه
هرگز باور نداشتیم , دنیا اینجور بمونه
سال سال , این چند سال
امسال , پارسال , پیرارسال
هر سال میگیم دریغ از پارسالhttp://www.divshare.com/flash/playlist?myId=6668037-ac1

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر