رقص کولی‌ها - دلکش

یو هو ! یو هو !

با رقص کولي ها
غوغا شد در صحرا
مرغان خوش آوا
نغمه کن بر گلها
گل باران شد صحرا
خندد بر ما دنيا

یو هو ! یو هو !

جشن گل همه جا بر پا شد به صفا
گل رقصد به چمن خندان شد لب من
گيسو به ناز افشان کني
دل در برم لغزان کني
با رقص خود دل مي بري
گل پيکري افسون گري

یو هو ! یو هو !

با رقص کولي ها
غوغا شد در صحرا
مرغان خوش آوا
نغمه کن بر گلها
گل باران شد صحرا
خندد بر ما دنيا

یو هو ! یو هو !

جشن گل همه جا بر پا شد به صفا
گل رقصد به چمن خندان شد لب من
گيسو به ناز افشان کني
دل در برم لغزان کني
با رقص خود دل مي بري
گل پيکري افسون گري

یو هو ! یو هو !

http://www.divshare.com/flash/playlist?myId=6667961-ca1

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر