جدایی - دلکش

به من ای چو می‌رسی

ز جدایی بگو، بگو

ز جدایی به پا شود

چه بلایی بگو بگو

تو که باخبری چه کشیدم

سخنی ز وفا نشنیدم

تو جدا شده از بر هم نفسان

ز جدایی به من بگو

تو بگو چه کشیده دلم به جهان

ز جدایی سخن بگو

از من دوری مکن

که تویی هم نوای من

با من حرفی بزن

که تویی آشنای من

درد جان‌سوز مرا تو ببین

خاموش ای نی منشین، منشین

ز جدایی به من بگو

اکنون کز او مهجورم

دیگر از کویش دورم

تو به جای من ای نی محسونم

بگو از غم او که چه دل خونم

که سراپا زبان تویی تو

چون من آتش به جان تویی تو

ز جدایی سخن بگو

که سراپا زبان تویی تو

چون من آتش به جان تویی تو

ز جدایی سخن بگو

در هر بزم سخن بنشستی گو قصه‌ی من

هر جا صحبت من شد بگشا لب را به سخن

ای هم گفتار دلم، بر گو اسرار دلم

ز جدایی به من بگو

ای هم گفتار دلم، بر گو اسرار دلم

ز جدایی به من بگو

ز جدایی به من بگوhttp://www.divshare.com/flash/playlist?myId=6667829-9a1

۱ نظر:

  1. That was fantastic! You made my night with these very nice music :-) I wish you the same: a happy heart and a smile on your face!

    پاسخحذف