رسوایی - دلکش

حال که رسوا شده ام میروی

واله وشیدا شده ام میروی

حال که غیر از تو ندارم کسی

وین همه تنها شده ام میروی

حال که چون پیکر سوزان شمع

شعله سراپا شده ام میروی

حال که همراه خراباتیان

همدم صهبا شده ام میروی

حال که در وادی عشق و جنون

وامق عذرا شده ام می روی

حال که در بهر تما شای تو

غرق تمنا شده ام میروی

حال که رسوا شده ام میروی

واله وشیدا شده ام میرویhttp://www.divshare.com/flash/playlist?myId=6667827-306

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر